Dự án cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt tuyến cáp ngầm trung thế 24kV

 

Chủ đầu tư Công ty TNHH phát triển THT
Thời gian thực hiện 10/2015 – 01/2016
Phạm vi cung cấp

Cáp ngầm chống thấm dọc 3Cx400.

Cáp ngầm chống thấm dọc 3Cx240.

Ngăn tủ CDPT 24kV-630A-20KA/s .

Ngăn tủ máy cắt 24KV-1250A-20KA/s.

Ngăn tủ CDPT 24kV-630A-20KA/s.

 

 

Chia sẻ: