Đóng điện công trình thay máy biến áp 110kV

Đóng điện công trình thay máy biến áp 110kV (máy AT1), trạm biến áp 110kV Vân Đình (E10.2)

Ngày 12/01/2014, Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã tiến hành đóng điện thành công và đưa vào vận hành an toàn công trình thay máy biến áp 110kV (máy AT1) tại Trạm biến áp 110 kV Vân Đình (E10.2).

Công ty TNHH Công nghệ Việt là đại diện được ủy quyền của nhà sản xuất, thực hiện dự án nâng công suất trạm biến áp 110kV Vân Đình E10.2, máy biến áp 110kV AT1 cũ cần được thay mới bằng MBA 110kV-63MVA do Công ty Chongqing AEA Group Transformer Co., Ltd sản xuất. Các đơn vị thi công đã khẩn trương, nỗ lực ở mức cao nhất để hoàn thành các hạng mục thi công lắp đặt, thí nghiệm, kịp thời nghiệm thu và đóng điện thành công và đưa MBA mới vào vận hành an toàn.

Dưới đây là một số hình ảnh công tác vận chuyển và thi công lắp đặt, thay mới máy biến áp.

Hình ảnh: Đấu nối cáp lực và cáp nhị thứ của máy biến áp 110kV mới

Hình ảnh: Chuyên gia đơn vị cấp hàng và cán bộ giám sát của Cty điện lực TP Hà Nội kiểm tra công tác lắp máy trước khi đóng điện

Hình ảnh: Đơn vị thí nghiệm tiến hành test và hiệu chỉnh thiết bị

Hình ảnh: Đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các hạng mục lắp máy trước khi đóng điện

Chia sẻ: