Bộ máy tổ chức

Thành viên của Công ty TNHH Công Nghệ Việt (V.TECH Co .,Ltd) bao gồm 30 cán bộ, chuyên gia tư vấn nòng cốt có kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực: Đầu tư – Tài chính, Tư vấn-Quản lý dự án, Viễn thông-Công nghệ thông tin, Phát triển hạ tầng công nghiệp năng lượng… và gần 100 kỹ sư, công nhân kỹ thuật làm việc trực tiếp tại hiện trường các dự án.   

Nhân lực là một trong những nhân tố chủ chốt quyết định nên thành công của mỗi doanh nghiệp trong thời đại phát triển hết sức nhanh chóng của thế giới. Nhận thức được điều này, V.TECH đã xây dựng một đội ngũ cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, công nhân viên giàu kinh nghiệm, trưởng thành từ việc tham gia vào các Liên doanh, Tập đoàn, Tổng công ty trong các lĩnh vực Viễn thông-Công nghệ thông tin, , Đầu tư-Tài chính, Thiết kế-Xây dựng-Xây lắp hạ tầng công nghiệp năng lượng, Tư vấn-Quản lý dự án, Quản trị doanh nghiệp… trong đó các cán bộ lãnh đạo đã có nhiều năm kinh nghiệm quản lý các dự án lớn nhỏ khác nhau và giữ vị trí quan trọng ở các doanh nghiệp trước đây.  

Cơ cấu tổ chức:
Ban Giám đốc

  1. Giám đốc: 01 người
  2. Phó Giám đốc: 03 người

Các phòng ban và đơn vị trực thuộc

  1. Phòng Quản lý thầu và chuẩn bị dự án
  2. Phòng Quản lý và triển khai dự án
  3. Phòng Kỹ thuật
  4. Phòng Hành chính - Nhân sự
  5. Phòng Tài chính - Kế toán
  6. Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

Các Công ty thành viên

  1. Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư VITA
  2. Công ty TNHH phát triển công nghệ và phần mềm VITA
Chia sẻ: